2012

Træf 2012:
21. april:
Forårstræf og generalforsamling hos formanden, Slotsvænget 7, 2800 Lyngby
20. maj: Tur til Tjolöholm Classic Show. Kl 10 på Tjolöholm Slott.
10. juni: Gavnø slot: Classic Autojumble & Concours de Charme
2.-3. juni: Volvo 480 Club Europe – Sauerland, Tyskland
16. juni: Dansk-svensk træf, arrangeret af http://www.svenska480klubben.com/
10.-12. august: VROM ved Göteborg
18.-19.- august: Valåkra-treffen i Sverige
22. september: Sensommertræf på midtsjælland