Dansk Svensk træf 5. juli 2008

Den svenske Volvo480 klub arrangerede årets fællestur, som gik  til Hallandsåsen, Sveriges Järnvägsmuseum og tunnelbyggeriet gennem Hallanssåsen med 2 togspor.

IMG_0526_miniIMG_0026_mini

 

 

 

 

Efter at have mødtes, 2 danske og 5 svenske 480 biler, på Hamntorget i Helsingborg drog vi, ad små hyggelige veje, mod Ängelholm for at se på Sveriges Järnvägsmuseum. Hjemmeside: http://www.banverket.se/sv/Sveriges-jarnvagsmuseum.aspx

Det viste sig at være at stort museum naturligt placeret klods op ad  Ängelholms banegård, i en gammel togremise,

Togets historie i Sverige hænger sammen med industriens  og i høj grad malmindustriens udvikling i Sverige, så der er lejlighed til at se begivenheder fra de sidste 150 års industrihistorie parallelt med at en masse tog fra tiden er udstillet—til at røre ved!.

Der var lejlighed til at prøve at skubbe en mindre togvogn, for at vise at netop det at toget kører med jernhjul mod ternskinner betyder at det er meget let at skubbe/trække store tunge masser. Gnidningsmodstanden er meget lav.

De første damptog kørete i Sverige 1856. I togsimulatoren kunne vi se en film om togets historie og samtidig mærke hvordan det var at køre i tog for 100 år siden samt hvordan det moderne X2000 tog er hurtigt og tyst at køre i.

Så gik turen mod Hallandsåsen, hvor vi spiste en fremragende frokost ved foden af åsen. På vejen ud mod havet passerede vi Projekt Hallandsås, hvor man i foreløbig 15-17 år har prøvet at bore sig gennem åsen. Et projekt, som har budt på store vanskeligheder. Hvor den oversvømmelse vi havde i Danmark i forbindelse med Storebæltstunnelboringen er en beskeden hændelse i forhold til hvad dette projekt har stødt på. Der var ikke lavet tilstrækkelige forundersøgelser, da et svensk konsortium—uden nævneværdig erfaring i tunnelboring—gik i gang i 1992. Sprækker i åsens klipper blev forsøgt lukket med noget tætningsmasse som viste sig at kunne forurene store dele af Skånes grundvand. Efter 3 års ballade trække konsortiet sig ud af byggeriet. Et svensk-fransk konsortium overtager et år senere, og nu skulle der være styr på boringen. Men der opstår til stadighed vanskeligheder. Det skulle oprindelig have kostet knap 2 mia. SKr, og været færdig kort efter årtusindskiftet, men ender oppe omkring 11 mia. og afsluttes måske i 2012-14.  Der er naturligvis god mening i at bygge den tunnel, da den gamle jernbane, indviet i 1885,  bugter sig over åsen med kun eet spor, Der vil kunne køre 6 gang så mange tog gennem tunnelen pr time, og turen fra Göteborg til Helsingborg (Oslo-København!) kan gøres væsentligt hurtigere. På kortet er den gamle linje sort, mens den nye er rød, fra Förslöv til Båstad.

Efter disse to ”skinne”-udflugter skulle vi egentlig have været i Norrvikens Trädgårdar, men tiden var så fremskreden, så vi ikke nåede det. Til gengæld nåede vi op på Cafe Utsikten, og det var i sig selv hele turen værd. Den ligger 100 meter oppe, i den østlige del af Båstad, og derfra er der en fantastisk udsigt over bugten nord for Båstad, helt op til Halmstad. Vi kunne sidde udenfor og nyde aftensolen, kaffe og kage. Helt bedårende og anbefalelsesværdig hvis man er på de kanter.

Tekst: Frits Nielsen